dr inż. Mateusz Cuske
ECO-PROGRESS MATEUSZ CUSKE
UL. JANA DŁUGOSZA 31/4
51-162 WROCŁAW

O MNIE


Wykształcenie:

2007-2017: studia I, II i III stopnia na wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (kierunek: ochrona środowiska)

Praca inżynierska: Ocena ryzyka ekologicznego wynikającego z zanieczyszczenia środowiska arsenem w dolinie Trującej w rejonie Złotego Stoku.

Praca magisterska: Kształtowanie się właściwości gleb zrekultywowanego zwałowiska wewnętrznego KWB "Adamów".

Rozprawa doktorska: Elementy oceny ryzyka środowiskowego związanego z aplikacją materii organicznej do gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimiz rejonu huty miedzi.
Jestem autorem i współautorem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz innych opracowań ekologicznych. W latach 2013 - 2014 byłem zatrudniony jako specjalista do spraw ocen oddziaływania na środowisko i rekultywacji terenów zdegradowanych. Od 2017r. jestem właścicielem firmy Eco-Progress.

Zainteresowania naukowe:

  • procedury oceny ryzyka środowiskowego
  • specjacja metali cięzkich w środowisku glebowym
  • ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
  • polskie górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego
  • uwarunkowania środowiskowe odkrywkowej eksploatacji złóż
  • rekultywacja obszarów pogórniczych i poprzemysłowych


Pozostałe:


Poza tym jestem zapalonym miłośnikiem kolejnictwa, a wszczególności rzeczy z koleją związanych, które z racji swojego wieku, szybko "umykają" z naszego krajobrazu. Szeroko pojęty industrializm oraz fotografia kopalni odkrywkowych, to druga moja pasja, którą z zapałem realizaję.

Kreator stron internetowych - przetestuj