dr inż. Mateusz Cuske
ECO-PROGRESS MATEUSZ CUSKE
UL. JANA DŁUGOSZA 31/4
51-162 WROCŁAW

Linki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy [źródło - strona www].
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska - wywodzi się z Katedry Gleboznawstwa, utworzonej w 1946 roku na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Początkowo mieściła się ona przy ul. Norwida 25, w Gmachu Głównym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, wydzielonej w 1951 roku z Uniwersytetu i Politechniki. Organizatorem Katedry i jej pierwszym kierownikiem w latach 1946-1960 był prof. Jan Tomaszewski [śródło - srona www].
Strona interneowa prof. dr hab. C. Kabały - cenne informacje o bazie czasopism naukowych, publikacjac, materiały dla studentów, klasyfikacja gleb Polski.
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - powstało w 1937 roku. Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS) oraz Europejskiej Konfederacji Towarzystw Gleboznawczych i współpracuje z Europejską Unią Nauk o Ziemi (EGU), Komitetem Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Polskim
Towarzystwem Substancji Humusowych, Polskim Towarzystwem Geologicznym, Polskim Towarzystwem Leśnym i Polskim Towarzystwem Botanicznym. 
.
.
.
Kreator stron internetowych - przetestuj