dr inż. Mateusz Cuske
ECO-PROGRESS MATEUSZ CUSKE
UL. JANA DŁUGOSZA 31/4
51-162 WROCŁAW

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH

2015:
29. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Zasoby Glebowe a Zrównoważony Rozwój,
PTG Wrocław, UP Wrocław

II Konferencja Naukowo-Techniczna "Inżynieria i Kształtowanie Środowiska",
UZ Zielona Góra

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczne Środowisko – Bezpieczna Praca”,
IOŚ Warszawa - Radom

IV Międzynarodowa Konferencja Dokotrantów “Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie"
UR Kraków

2014:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Transformacja Zanieczyszczeń w Środowisku" 
AGH Kraków

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim” - Samorządy wobec inwestycji produkcyjnycho znaczeniu ponadregionalnym
Uniwersytet Zielonogórski, Gubin 

XII Symposium "Trace elements in the environment"
IUNG Puławy

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego"
Uniwersytet Rzeszowski

I International Conference of Young Scientist "Soil in the Environment",
UP Wrocław

III Międzynarodowa Konferencja Dokotrantów“Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie",

UR Kraków

2013:

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim - środowiskowe uwarunkowania wydobycia węgla – przyroda terenów pokopalnianych",
UZ Zielona Góra

Konferencja Naukowo-Techniczna ”InnowacyjneTechnologie w Inżynierii I Kształtowaniu Środowiska",
UP w Lublinie

I Konferencja Naukowo-Techniczna “Inżynieria i KształtowanieŚrodowiska”,
UZ Zielona Góra

II Międzynarodowa Konferencja Dokotrantów“Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie",
UR Kraków

2012:

Ocena Ryzyka Zdrowotnego i Ekologicznego na Terenach Rolniczych Narażonych na Oddziaływanie Zanieczyszczeń Chemicznych,
IUNG Puławy
Kreator stron internetowych - przetestuj